Riot Games \ Blackout

Client | Riot Games
Produced at Semicolon in association with Children Of

Director of Photography | Shyan Tan

Focus Puller | Nguyễn Phi Long
Gaffer | Phạm Thái Tuấn

Lighting + Equipment by PS Việt Nam!

Art Director | Đại Hưng
Props Master | Tí Chuột
Set Design | Mai Ngọc


Hair + Makeup | Trí Nhân

Offline | Jac Min
Colour | Eugene Seah (The Chop Shop Post)
Online | Jac Min
Audio | Fuse

Executive Producers | Michelle Yap, Nguyễn Quang Nhật, Hoàng Duy Khánh
Producer | Trần Hồng Vy
Assistant Producer | Joanna Teo

Line Producers | Trần Thị Thuỳ Dương, Lại Hồng Toàn, Nguyễn Châu Mẫn Nghi
Production Assistants | Hồ Nguyên Minh Thư, Trương Tiến Sang, Phan Như Phương Kim


Assistant Director | Nguyễn Minh Đức
Directed by Jac Min